Båtskären, båtskär, vindkraftverk, vindmöllor, förnyelsebar energi, vindkraft
Det finns flera aktörer som visat intresse för de områden i Ålands Havsplan som skulle vara potentiellt lämpliga för havsbaserad vindkraft.
Foto: Jacob Saurén

Bild

Stort antal aktörer visar intresse för åländsk vindkraft

Ett flertal aktörer har visat intresse för havsbaserad vindkraft på Åland. Tre av dessa ligger i startgroparna och är på väg att etablera sig.
Kringeffekterna kan bli stora och nu efterfrågas utbildning på området.
– Vi ser över utbildningsbehovet och har kontakt med skolor på Åland, säger Alfons Röblom.
Hittat fel i texten? Skriv till oss