Stormigt om offentliga bolag

Katrin Sjögren (Lib) var skarpt kritisk till att LR lämnat bort de offentligt ägda bolagen ur den nya offentlighetslagen. Det gör att förslaget ”haltar”, menade hon.
Foto: Robert Jansson

Bild

Ska offentligt ägda bolag och affärsverk omfattas av den nya offentlighetslagen? Åsikterna gick isär när lagtinget debatterade landskapsregeringens (LR) förslag till ny offentlighetslag.
– Lagstiftningen haltar fortfarande, tyckte Katrin Sjögren (Lib).