Tjära, tjärseminarium, Pia Sjöberg *** Local Caption *** @Bildtext:Antikvarie Pia Sjöberg.
Pia Sjöberg.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

”Stor förlust att Brosågen är borta”

Den hundra år gamla sågen var i sällsynt välbevarat skick med komplett funktionsduglig utrustning på plats, den var troligen den sista kvarvarande anläggningen på Åland i sitt slag.
– Det är en stor förlust att den nu är borta, säger Pia Sjöberg, antikvarie inom byggnadsvård på kulturbyrån.
Hittat fel i texten? Skriv till oss