Planförslaget ska möjliggöra en expansion av Kantarellen västerut.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Ställer ut plan för Kantarellen

Ett förslag till detaljplan för ett område som angränsar till Kantarellen läggs fram för allmänt påseende under 30 dagar.
Hittat fel i texten? Skriv till oss