2910178 , 29102018 , 20181029 , Daghemsverksamheten Flaggskeppet , daghem , dagis *** Local Caption *** @Bildtext:Daghemsverksamheten i det fuktskadade Flaggskeppet flyttas till Mariegård.Foto: Robert Jansson
Foto:

Bild

Stadsstyrelsen godkänner förslagen för byggnaderna

Stadsstyrelsen vill gå vidare med förslagen att använda det före detta rådhuset som en samlingsplats för integrationsärenden och att renovera Doktorsvillan.
Ärendena går nu vidare till stadsfullmäktige, som avgör om medel ska beviljas för projekten.
Hittat fel i texten? Skriv till oss