110721 , 11072021 , 20210711 , Tennis, Bollhalla , MLK ,  *** Local Caption *** @Bildtext:Tennis, Bollhalla, MLK, Nathan Schulz@Foto:Foto: Hülya Tokur-Ehres
Tennisklubben blir Bollhallas nya ägare, medan marken där byggnaden står fortsätter tillhöra Mariehamns stad.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Bild

Stadsfullmäktige avgör: MLK får köpa Bollhalla

Med 23 röster mot tre beslöt stadsfullmäktige i tisdags att enligt stadsstyrelsens förslag sälja Bollhalla till tennisklubben MLK.
Inför omröstningen hölls mer än två timmar av anföranden där de flesta ledamöterna uttalade sitt stöd för att sälja fastigheten till klubben.
Hittat fel i texten? Skriv till oss