060922 , 06092022 , 20220906 , Inför firandet av europeiska miljökulturdagar , , miljökultur , landskapsarkitekt Johanna Hagström
Fram till den sista september kan mariehamnarna säga sitt om hur de vill utveckla stadens grönområden. Landskapsarkitekt Johanna Hagström presenterade i tisdags utkastet som finns utställt på stadsbiblioteket.
Foto: Robert Jansson

Bild

Staden vill ha folkets åsikter om grönplan

Ett utkast till grönplan för Mariehamns visas under september på stadsbiblioteket.

– Vi hoppas att allmänheten kommer med input och förslag, säger landskapsarkitekt Johanna Hagström.
Hittat fel i texten? Skriv till oss