Camilla Linde fick avloppsvatten i källaren.
Foto: Robert Jansson

Bild

Staden avsäger ansvar för översvämmade källare

Camilla Linde är en flera fastighetsägare på Krokensvägen som drabbades av översvämning när avloppsnätet i Strandnäs felade den 23 januari.
– Det är tråkigt att sånt här händer fast man gjort allt staden sagt att man ska göra, säger hon.