Foto: Beni Köhler
Foto:

Bild

Socialministern försvarar dagislagen

Carina Aaltonen, social och miljöminister (ÅSD), försvarar ÅMHM:s granskning och barnomsorgslagen.
– Granskningen var tvungen att göras. Och när vi går vidare med det här så måste vi ha barnens bästa i åtanke. Inte kommunernas.
Hittat fel i texten? Skriv till oss