Vägarbetsområdet sträcker sig från Gottby till Näfsby. En av entreprenörerna Kristian Lundström, vd för Ålands Schakt Ab (till höger) tycker att bilisterna är bra på att visa hänsyn. Till vänster vägingenjör Björn Ekblom.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Snart kan man cykla säkert till Hammarland

För flera år sedan inleddes bygget av gång- och cykelvägen mellan Eckerö och Mariehamn. Just nu byggs etappen Gottby-Näfsby.

Men innan man satte skopan i marken krävdes en hel del förberedelser. Som att komma överens med markägare och rädda skyddsvärda växter.