010620 , 01062020 , 20200601 , Granbarkborren , granbarkborre ,  insekt , landskapets skogsbruksingenjörer Mikael Sandvik och  Mats-Johan Flinck gör mätning av förekomsten på granbarkborrar på ett område i Hammarland , granbarkborrfälla , fälla för granbarkborrar , skadeinsekter , skog , skogsbruk
Foto:

Bild

”Små fläckar av drabbade områden över hela Åland”

Fortsättningsvis finns höga populationer av granbarkborre på Åland och skogsbruksbyrån gör sig nu redo för årets svärmnings- och populationsövervakning.
– Det enda man kan göra är att hela tiden försöka vara på hugget, säger landskapsforstmästare Mikael Sandvik.
Hittat fel i texten? Skriv till oss