Foto:

Bild

Slutrapport om sysselsättning efterlyser bättre samordning

Det behövs multiprofessionella lösningar och arbetsmetoder för att sätta fler arbetsoförmögna i arbete på Åland. Det framgår av en slutrapport som tagits fram inom projektet ”Sysselsättning för alla”.
– Vi har många instanser på Åland men det finns för många brandväggar mellan de här organisationerna, säger projektledare Carolina Sandell.
Hittat fel i texten? Skriv till oss