Sopor, sopsortering, avfall,
”Det är av största vikt att dagens system där kommunerna är fria att själva ordna sin avfallshantering bevaras”, skriver Saltviks kommunstyrelse i remissvaret om den nya avfallslagen.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

"Slår sönder ett välfungerande system"

Saltviks kommun ställer sig skarpt negativ till lagförslaget om avfallshantering.

Hittat fel i texten? Skriv till oss