Ålands flagga
Ålandsdagen i skolan hjälper bland annat till att sprida kunskap om Åland i Finland.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Skolorna firar Ålandsdagen den 22 mars

Ålandsdagen arrangeras i de finländska skolorna den 22 mars. Dagen är ett samarbete mellan Ålands landskapsregering, Justitieministeriet och Statsrådets kansli. Det efter att Ålandsveckan, som arrangerades i samband med statsrådets kanslis firande av 100 år av åländskt självstyre, blev så lyckad.
Hittat fel i texten? Skriv till oss