Strandnäs skola
Är arbetsbelastningen högre i Strandnäs högstadium för att man har fler prov än resten av stadens skolor? Nu ska en jämförelse göras för att se om det finns ojämlikheter i hur stora förväntningar som ställs på eleverna.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Skolor ska jämföra elevers arbetsbelastning

Rektorerna i stadens skolor ska till vårterminens början jämföra och utvärdera sina provlistor. Detta efter att Strandnäs skolas elevråd sagt att man känt sig stressade över provschemat.
Hittat fel i texten? Skriv till oss