Foto:

Skogsbrandsvarning råder

Landskapsalarmcentralen har från och med i dag måndag utfärdat skogsbrandsvarning i hela landskapet.
Det betyder att det är förbjudet att göra göra upp eld i naturen eller att använda redskap och maskiner som kan orsaka brand utomhus.