Trots resultatet uppmanas till återhållsamhet 2023.
Foto: Jacob Saurén

Bild

Skatterekord i Sunds bokslut

Sunds kommun redovisar ett överskott på 244.000 euro i bokslutet för 2021.
– Det är 600.000 bättre än budgeterat och en följd av att vi hade de högsta skatteintäkterna någonsin, säger kommundirektör Andreas Johansson.
Inför 2023 uppmanas dock nämnderna att vara restriktiva.
Hittat fel i texten? Skriv till oss