LR, Tullen och Ålands näringsliv tycker alla att lösningen med en tullanställd person som företag får kontakt med via Ålands näringsliv är den bästa för en skattegränslots, säger näringsministern Fredrik Karlström (MSÅ).
Foto:

Bild

Skattegränslots ska hjälpa drabbade företag

En tulltjänsteman som kan bokas via Ålands näringsliv ska fungera som skattegränslots för företag med förtullningsproblem. 

– Det är en åtgärd för den akuta frågan, men löser inte det långsiktiga problemet, säger näringsministern Fredrik Karlström (MSÅ), som leder landskapsregeringens (LR) strategigrupp.
Hittat fel i texten? Skriv till oss