Kvinnan förstår inte själv att hon är sjuk och behöver vård. ”Att säga åt en människa som inte har någon sjukdomsinsikt att hon måste börja äta medicin fungerar inte” säger Kerstin Kronqvist.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Skarp kritik mot brister i psykvården

Kvinnan uppförde sig hotfullt mot grannar, släppte inte in hemvården och visste ibland inte var hon var.
Att få till ett ingripande och omhändertagande tog fyra timmar från det första samtalet till hälsocentralen.
Men möjligheten att erbjuda henne rätt vård på lång sikt saknas helt på Åland.
Hittat fel i texten? Skriv till oss