Självstyrelsepolitik bakom förpackningssituationen

Jenki Rask.
Jan-Erik Rask.
Foto:

Bild

Producentansvaret för förpackningar är dyrare på Åland än i resten av landet.  
– Grundorsaken är att Åland av självstyrelsepolitiska skäl valde att inte ansluta sig till den nationella producentsansvarslösningen Rinki, säger Jan-Erik Rask som är tillträdande vd för Ålands näringsliv.