Kostnaderna för skolskjutsarna har ökat så mycket i Saltvik att kommunen anser att en översyn behöver göras.
Foto:

Bild

Ser över skolskjutsarna efter kostnadsökningar

Skolskjutsarna har blivit allt dyrare för Saltviks kommun.

Nu ska man både försöka få ner kostnaderna och öka trafiksäkerheten.

Samtidigt ser utbildningschef Peter Holm en möjlighet att kunna få in mer vardagsmotion för eleverna.

Hittat fel i texten? Skriv till oss