Grundbyggnadsrätterna på Järsö kan bli fel.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Scenarier för Järsö-Nåtö ger upp till 2.700 byggrätter

Nu finns beräkningar på hur många byggplatser det kan bli i Järsö-Nåtö-området ifall kommunen minskar kravet på hur mycket mark man måste äga för att få en så kallad grundbyggnadsrätt.
I det mest extrema scenariot kan det teoretiskt sett bli totalt 2.727 grundbyggnadsrätter.

Hittat fel i texten? Skriv till oss