Evelina Grandell Rosenlund, äldreomsorgschef  *** Local Caption *** @Bildtext:Enligt Evelina Grandell Rosenlund är behovet av fler platser och ett nytt demensboende otroligt stort.@Byline_namn:<@Foto>Foto: Daniel Eriksson
Äldreomsorgschef Evelina Grandell Rosenlund har listat elva punkter i en åtgärdsplan som ska trygga personaltillgången.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Så ska personal säkras till kommande demenscenter

För att säkra personaltillgången för ett kommande demenscenter krävs en rad förändringar för att Mariehamn ska vara attraktiv som arbetsgivare.
Hittat fel i texten? Skriv till oss