Foto:

Bild

Så här kan Jomala bygga ut gång- och cykelvägsnätet

Sex sträckor föreslås få högsta prioritet i Jomala kommuns nya strategiska dokument ”Gång- och cykelvägsplan 2024–2034”.

Störst fokus läggs på den så kallade ”utvecklingstriangeln”.

Hittat fel i texten? Skriv till oss