Rumänska vanligare än finska

Foto:

Bild

Rumänska har gått om finska som näst största modersmål bland grundskoleeleverna, det visar den senaste statistiken från Åsub.
– 58 elever har rumänska som modersmål och 51 har finska, säger statistikern Jakob Sällström.