Bildtext: Korsningen där infarten möter Österleden brukar ha mest trafik på vardagseftermiddagar och vid lunchtid på lördagar.
Foto: Robert Jansson

Bild

Rondell alternativ för trafiken på Österleden

På vardagseftermiddagar samt på lördagar vid lunchtid är det relativt hög trafik samt köbildning vid utfarten från Sittkoffs garage mot Österleden. Ifall det befintliga antalet platser i garaget ökar ytterligare skulle en naturlig följd av detta bli att även köbildningen under dessa tider ökar nämnvärt.
Hittat fel i texten? Skriv till oss