Alfons Röblom (HI) vill ha en gemensam linje för Ålands EU-politik.
Foto:

Bild

Röblom vill ha gemensam linje i EU-politik

Närståendevårdare, vatten och avlopp samt EU-politik handlar de skriftliga frågor som lämnats in till lagtinget inför kommande plenum.

Alfons Röblom (HI) vill ha en tydligare gemensam linje i EU-frågor som är viktiga för Åland.

Hittat fel i texten? Skriv till oss