Många alternativ finns i den förstudie för norra Mariehamns trafiklösning som tagits fram av landskapsregeringen. Nu ska vägingenjör Elin Lindfors gå igenom remissvaren.
Foto: Landskapsregeringen/Hülya Tokur-Ehres

Bild

Bild

Bild

Ringväg och tvåfilig rondell kan lösa trafikflöde

En möjlig trafiklösning för norra Mariehamn är en ringled norr om staden, en annan ett körfält för kollektivtrafik, enligt en ny utredning.
– Fokus är inte åtgärdsförslagen utan att titta på den befintliga situationen, beskriva problemen och identifiera framtida utvecklingsbehov, säger Elin Roselius, byråchef på vägnätsbyrån.

Hittat fel i texten? Skriv till oss