För 50 år sedan upphörde Eckerö att vara en skärgårdskommun. Tillkomsten av Marsundsbron betydde mycket för eckeröborna.

Den fick aldrig någon officiell invigning, utan bara togs i bruk. 23 november 1959 öppnades Marsundsbron för trafik och därmed upphörde Eckerö att räknas som en skärgårdskommun.

- Brons tillkomst betydde otroligt mycket för oss. Vi miste något skärgårdstillägg, men det var det värt, minns Nils Sjöblom, som då var kommunsekreterare.

Han förundrar sig litet över att det aldrig blev någon officiell ceremoni för en så betydelsefull händelse som att bron togs i bruk.

- Från Eckerös sida antog vi att landskapet skulle sköta om det, men det blev inget.

Däremot kom någon representant från riket, "minister eller något", och körde över bron på vårkanten.

- Vi tog emot honom med blommor från Eckerös sida.

En hel del sand

En av dem som var med om brobygget var åkaren Berny Eriksson. Som 23-åring körde han betongsand till bygget från Varggropens sand i Hammarland.

-All sand kom från oss. Jag tippade sanden i fack vid broänden, och därifrån skopades den upp.

Hur mycket sand det var fråga om minns han inte, men säger att det var "en hel del".

- Thames lastbilen jag körde tog bara 2,5 kubikmeter per lass. I dag tar en lastbil 12 kubik, med släp får man 25 kubik på en körning.

Före bron gick en färja vid Marsunds brygga. Berny var flera gånger över med personbil, men aldrig med lastbil.

Sista segelbåten

Trafikavdelningens mångårige chef, överingenjör Anders Lindholm, var däremot inte med om brobygget.

- Nej, då gick jag ännu i Tekniska högskolan. Jag började på avdelningen först 1966, säger han.

Ändå har han ett "historiskt" minne av brobygget.

- Jag var med på den sista segelbåt som släpptes fram genom Marsund innan en vajer spändes upp och farleden spärrades av för bygget.

Förspänd bro

Bro- och hamningenjör Ian Bergström uppger att bron ritades av Monberg & Thorsen Ab i Stockholm, som också haft ett finger med i Höga kustenbron.

För bygget stod Allmänna ingenjörsbyrån (YIT), som också anlitade en del lokalt folk.

- Bland annat var Stig Eriksson med som byggmästare, inflikar trafikingenjör Bengt Dahlén.

Marsundsbron var Finlands första förspända bro och då ett unikt projekt. Det innebär att 28 spännstag av stål är ingjutna i vardera balkarna under brolocket.

- Det gör bron knepigare att riva, säger Bergström.

Inget rivningslov

Något konkret beslut om rivning finns inte. Inte heller något rivningstillstånd, eftersom det tillstånd som ingick i miljötillståndet för att bygga nya bron har utlöpt.

- 31 december 2004 upphörde alla gamla miljötillstånd att gälla, säger Ian Bergström.

Det betyder att de måste söka nytt rivningstillstånd när pengar för arbetet har budgeterats.

- Men det är inte aktuellt i dagens ekonomiska läge.

Bron utnyttjas nu av metare som vistas där på egen risk. Av säkerhetsskäl måste den småningom bort.

Agneta Mattsson slutar som vd vid Ålands radio och övergår till en tjänst som ekonomi- och personalchef.

Maria Eriksson tar över när Robert Storfors slutar som vd vid Lisco Bok och papper Ab i oktober.

Landskapsregeringen har flera synpunkter på Trafikledsverkets ansökan om miljötillstånd för att fördjupa Färjsundsleden vid Storgrynnan och öster om Sommarön. Det skriver man i ett utlåtande.

Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab, som lämnat in ett rättelseyrkande mot fastighetsverkets beslut att låta Ålands bygg Ab få entreprenaden för bygget av polishuset, har nu även lämnat in besvär i frågan – nu väntar en behandling i marknadsdomstolen.

Centern levererade hårda attacker mot landskapsregeringens (LR) beslut om att teckna avtal om elhybridfärjan till Föglö när frågan diskuterades i lagtinget.
– Jag vill kalla det här att lagtinget har vilseletts, sade Harry Jansson (C).

Hittills har över 300 personer anmält sig till Agile Islands som hålls på Alandica nästa vecka. 

Talman Gun-Mari Lindholm (MSÅ) ställer inte upp för omval till lagtinget den 20 oktober. Det meddelar hon i dag.

Det gamla daghemmet i Godby ska nu rivas.

Två åländska kommuner utmärker sig i statistiken över befolkningstillväxten i Svenskfinland mellan åren 2013-2018. Jomala toppar listan medan Lumparland har den näst sämsta befolkningsutvecklingen i undersökningen.

I dag besöker EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik Åland. Ungefär 70 ambassadörer från medlemsländerna förväntas delta.
– En gyllene chans att visa upp Åland, eftersom de här mötena vanligen hålls i storstäder, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib).

Enligt en svensk rapport från Transportföretagen är det svårt att hitta kompetent personal inom sjöfarten – och trenden blir inte bättre.

– Intresset för sjöfarten har minskat framförallt på manskapsnivå och tittar man på antalet pensionsavgångar kan man se att det blir stora problem i framtiden, säger Lasse Karlsson på Rederiaktiebolaget Eckerö. 

Viveka Eriksson (Lib), före detta lantråd, talman och vice talman, kliver av politiken. Det meddelar hon i ett pressutskick på söndagen.
– Jag bestämde redan för två år sedan att innevarande mandatperiod skulle bli min sista, säger hon.

Åland tog två guld, ett silver och ett hedersomnämnande i helgen då FM i Mathantverk avgjodes i Jyväskylä. 

Fler nyheter