För 50 år sedan upphörde Eckerö att vara en skärgårdskommun. Tillkomsten av Marsundsbron betydde mycket för eckeröborna.

Den fick aldrig någon officiell invigning, utan bara togs i bruk. 23 november 1959 öppnades Marsundsbron för trafik och därmed upphörde Eckerö att räknas som en skärgårdskommun.

- Brons tillkomst betydde otroligt mycket för oss. Vi miste något skärgårdstillägg, men det var det värt, minns Nils Sjöblom, som då var kommunsekreterare.

Han förundrar sig litet över att det aldrig blev någon officiell ceremoni för en så betydelsefull händelse som att bron togs i bruk.

- Från Eckerös sida antog vi att landskapet skulle sköta om det, men det blev inget.

Däremot kom någon representant från riket, "minister eller något", och körde över bron på vårkanten.

- Vi tog emot honom med blommor från Eckerös sida.

En hel del sand

En av dem som var med om brobygget var åkaren Berny Eriksson. Som 23-åring körde han betongsand till bygget från Varggropens sand i Hammarland.

-All sand kom från oss. Jag tippade sanden i fack vid broänden, och därifrån skopades den upp.

Hur mycket sand det var fråga om minns han inte, men säger att det var "en hel del".

- Thames lastbilen jag körde tog bara 2,5 kubikmeter per lass. I dag tar en lastbil 12 kubik, med släp får man 25 kubik på en körning.

Före bron gick en färja vid Marsunds brygga. Berny var flera gånger över med personbil, men aldrig med lastbil.

Sista segelbåten

Trafikavdelningens mångårige chef, överingenjör Anders Lindholm, var däremot inte med om brobygget.

- Nej, då gick jag ännu i Tekniska högskolan. Jag började på avdelningen först 1966, säger han.

Ändå har han ett "historiskt" minne av brobygget.

- Jag var med på den sista segelbåt som släpptes fram genom Marsund innan en vajer spändes upp och farleden spärrades av för bygget.

Förspänd bro

Bro- och hamningenjör Ian Bergström uppger att bron ritades av Monberg & Thorsen Ab i Stockholm, som också haft ett finger med i Höga kustenbron.

För bygget stod Allmänna ingenjörsbyrån (YIT), som också anlitade en del lokalt folk.

- Bland annat var Stig Eriksson med som byggmästare, inflikar trafikingenjör Bengt Dahlén.

Marsundsbron var Finlands första förspända bro och då ett unikt projekt. Det innebär att 28 spännstag av stål är ingjutna i vardera balkarna under brolocket.

- Det gör bron knepigare att riva, säger Bergström.

Inget rivningslov

Något konkret beslut om rivning finns inte. Inte heller något rivningstillstånd, eftersom det tillstånd som ingick i miljötillståndet för att bygga nya bron har utlöpt.

- 31 december 2004 upphörde alla gamla miljötillstånd att gälla, säger Ian Bergström.

Det betyder att de måste söka nytt rivningstillstånd när pengar för arbetet har budgeterats.

- Men det är inte aktuellt i dagens ekonomiska läge.

Bron utnyttjas nu av metare som vistas där på egen risk. Av säkerhetsskäl måste den småningom bort.

Mariehamns stad ska ta ställning till hur en framtida exploatering av Styrsö ska gå till.
Som ett första steg föreslås att vägfrågan ska lösas i samarbete med Lemlands kommun.

Asfaltsmassorna från bygget av Ålandsvägen klassas som farligt avfall.
Det konstaterar ÅMHM som kräver att Mariehamns stad nu tar hand om dem på ett lagenligt sätt.

– Nu öppnar Åland igen och Visit Åland tycker att det är viktigt att vi gör det med omtanke, säger Lotta Berner Sjölund, vd för Visit Åland.
Hygieninstruktioner för turismbranschen har tagits fram för att hjälpa verksamheterna.

Åland har i dag fått sitt fjortonde coronafall.

Det har nu gått 52 dagar av Eiras graviditet och valparna kan väntas efter ungefär en vecka. För att med säkerhet veta hur många valpar som gömmer sig i Eiras mage låter matte Minna-Lotta Kivinen röntga henne.

Ålandsbanken lanserar en ny fond, Ålandsbanken Nordiska Småbolag, som investerar i små och medelstora nordiska kvalitetsbolag.

Ska man undvika resor inom landet eller inte? Buden är just nu flera.
Men enligt uppgifter till Yle Uutiset ska regeringen häva restriktionerna om inrikesresor.

Nästan en halv miljon euro på minussidan landade ÅCA:s rörelseresultat för 2019 på.
– Det var inte oväntat, men inte heller bra, säger vd Joakim Blom.

Landskapsregeringens beslut att inte erkänna läraren Henrik Löthmans yrkeskvalifikationer är inte lagenligt.
Det fastslår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en dom.

Den sexbrottsmisstänkta tidigare fotbollsspelaren i IFK Mariehamn ska fortsättningsvis hållas häktad. Det beslutade Ålands tingsrätt i dag.

På grund av coronakrisen har Ålands musikinstitut (ÅMI) skött all undervisning på distans sedan i mars. Det blev en annorlunda termin, men det gick, säger rektor Björn Blomqvist.
– Jag är jättestolt över personalens insats.

Den grafiska manualen för den åländska självstyrelsens 100-årsjubileum är nu klar och redo att användas. Slogan för firandet är ”Hundra år av egensinne”.

Harrys el, Kylcenter och Karlssons gräv slutför samlingshuset i Jomala. Projektet ska vara slutfört innan skolstart.

Fler nyheter