För 50 år sedan upphörde Eckerö att vara en skärgårdskommun. Tillkomsten av Marsundsbron betydde mycket för eckeröborna.

Den fick aldrig någon officiell invigning, utan bara togs i bruk. 23 november 1959 öppnades Marsundsbron för trafik och därmed upphörde Eckerö att räknas som en skärgårdskommun.

- Brons tillkomst betydde otroligt mycket för oss. Vi miste något skärgårdstillägg, men det var det värt, minns Nils Sjöblom, som då var kommunsekreterare.

Han förundrar sig litet över att det aldrig blev någon officiell ceremoni för en så betydelsefull händelse som att bron togs i bruk.

- Från Eckerös sida antog vi att landskapet skulle sköta om det, men det blev inget.

Däremot kom någon representant från riket, "minister eller något", och körde över bron på vårkanten.

- Vi tog emot honom med blommor från Eckerös sida.

En hel del sand

En av dem som var med om brobygget var åkaren Berny Eriksson. Som 23-åring körde han betongsand till bygget från Varggropens sand i Hammarland.

-All sand kom från oss. Jag tippade sanden i fack vid broänden, och därifrån skopades den upp.

Hur mycket sand det var fråga om minns han inte, men säger att det var "en hel del".

- Thames lastbilen jag körde tog bara 2,5 kubikmeter per lass. I dag tar en lastbil 12 kubik, med släp får man 25 kubik på en körning.

Före bron gick en färja vid Marsunds brygga. Berny var flera gånger över med personbil, men aldrig med lastbil.

Sista segelbåten

Trafikavdelningens mångårige chef, överingenjör Anders Lindholm, var däremot inte med om brobygget.

- Nej, då gick jag ännu i Tekniska högskolan. Jag började på avdelningen först 1966, säger han.

Ändå har han ett "historiskt" minne av brobygget.

- Jag var med på den sista segelbåt som släpptes fram genom Marsund innan en vajer spändes upp och farleden spärrades av för bygget.

Förspänd bro

Bro- och hamningenjör Ian Bergström uppger att bron ritades av Monberg & Thorsen Ab i Stockholm, som också haft ett finger med i Höga kustenbron.

För bygget stod Allmänna ingenjörsbyrån (YIT), som också anlitade en del lokalt folk.

- Bland annat var Stig Eriksson med som byggmästare, inflikar trafikingenjör Bengt Dahlén.

Marsundsbron var Finlands första förspända bro och då ett unikt projekt. Det innebär att 28 spännstag av stål är ingjutna i vardera balkarna under brolocket.

- Det gör bron knepigare att riva, säger Bergström.

Inget rivningslov

Något konkret beslut om rivning finns inte. Inte heller något rivningstillstånd, eftersom det tillstånd som ingick i miljötillståndet för att bygga nya bron har utlöpt.

- 31 december 2004 upphörde alla gamla miljötillstånd att gälla, säger Ian Bergström.

Det betyder att de måste söka nytt rivningstillstånd när pengar för arbetet har budgeterats.

- Men det är inte aktuellt i dagens ekonomiska läge.

Bron utnyttjas nu av metare som vistas där på egen risk. Av säkerhetsskäl måste den småningom bort.

Kvart över sex på måndagskvällen blev Slemmern isfri, det säkraste vårtecknet som finns i Mariehamn.

Mariehamns stad ska genomföra ett antal grävarbeten som gör att framkomligheten i trafiken försvåras. Det gäller Köpmansgatan, Havsgatan och Neptunigatan.

Ålands framtids Axel Jonsson vill att Ålands kommuner slopar den kommunala delen av bolagsskatten. Det skulle sänka skatten med sex procentenheter.

– Vi skulle kunna göra det mycket attraktivt för företag att flytta till Åland genom att sänka bolagsskatten till 14 procent, säger Jonsson.

Pectus permitterar sju tjänster när en av bolagets större kunder flyttar och avslutar samarbetet. Samtidigt planerar man att skaffa sig fler ben att stå på – bland annat genom lagerhotellverksamhet och gemensamma faciliteter för småföretag.

– Vi måste hitta nya saker att göra och vi tror på framtiden, säger partner Anders Winkelmann.

Visit Åland och Folkhälsan på Åland är de i särklass största mottagarna av verksamhetsstöd i form av Paf-medel sedan 2015.
Det visar Ålandstidningens granskning av de senast fördelade 100 miljonerna.

Magnus Thörnroos var befälhavare när ms Isabella grundstötte vid Staholm utanför Långnäs 2001. Han kan dra flera paralleller till det som hans åländska kollega Bengt-Owe Gustafsson och ms Viking Sky var med om i helgen.
– En mycket pressande situation, konstaterar Magnus Thörnroos.

Carolina Sandell har valts in i OP Gruppens förvaltningsråd. Hon har sedan 2010 suttit i styrelsen för Andelsbanken för Åland.

Stadsstyrelsen har beslutat att följa upp hur sammanslagningen av Mariehamns elnät och Mariehamns energi genomfördes.

Upprinnelsen till ärendet är en mycket kritisk skrivelse från personalen vid det ena bolaget.

De åländska elbolagen Kraftnät Åland, Ålands elandelslag och Mariehamns Elnät har alla stora investeringsbehov, men de har de senaste åren även gjort vinster i miljonklassen. Genom stora överavskrivningar undgår de dessutom att betala skatt på vinsterna de gör.

Hammarlänningen Bengt-Owe Gustafsson är befälhavare på kryssningsfartyget Viking Sky som fick motorhaveri i Norge i lördags.
– Det är klart att det har varit oroliga timmar när man inte visste utgången, säger hans mamma Maj-Gun Gustafsson.
Norska regeringen ger besättningen beröm för hur man hanterade situationen.

Stadsstyrelsen vill inte minska antalet ledamöter i stadsfullmäktige.

Stormen Alfrida kommer att ha en inverkan på skogsbruket som syns i flera decennier, bedömer Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC).
Det är viktigt att alla aktörer fortsätter att dra åt samma håll för att så snabbt som möjligt rädda det som går av det stormskadade virket, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Även papperslösa bör ha rätt till socialvård.
Det anser Emmaus Åland i sitt utlåtande över det nya lagförslaget om socialvård.

Fler nyheter