För 50 år sedan upphörde Eckerö att vara en skärgårdskommun. Tillkomsten av Marsundsbron betydde mycket för eckeröborna.

Den fick aldrig någon officiell invigning, utan bara togs i bruk. 23 november 1959 öppnades Marsundsbron för trafik och därmed upphörde Eckerö att räknas som en skärgårdskommun.

- Brons tillkomst betydde otroligt mycket för oss. Vi miste något skärgårdstillägg, men det var det värt, minns Nils Sjöblom, som då var kommunsekreterare.

Han förundrar sig litet över att det aldrig blev någon officiell ceremoni för en så betydelsefull händelse som att bron togs i bruk.

- Från Eckerös sida antog vi att landskapet skulle sköta om det, men det blev inget.

Däremot kom någon representant från riket, "minister eller något", och körde över bron på vårkanten.

- Vi tog emot honom med blommor från Eckerös sida.

En hel del sand

En av dem som var med om brobygget var åkaren Berny Eriksson. Som 23-åring körde han betongsand till bygget från Varggropens sand i Hammarland.

-All sand kom från oss. Jag tippade sanden i fack vid broänden, och därifrån skopades den upp.

Hur mycket sand det var fråga om minns han inte, men säger att det var "en hel del".

- Thames lastbilen jag körde tog bara 2,5 kubikmeter per lass. I dag tar en lastbil 12 kubik, med släp får man 25 kubik på en körning.

Före bron gick en färja vid Marsunds brygga. Berny var flera gånger över med personbil, men aldrig med lastbil.

Sista segelbåten

Trafikavdelningens mångårige chef, överingenjör Anders Lindholm, var däremot inte med om brobygget.

- Nej, då gick jag ännu i Tekniska högskolan. Jag började på avdelningen först 1966, säger han.

Ändå har han ett "historiskt" minne av brobygget.

- Jag var med på den sista segelbåt som släpptes fram genom Marsund innan en vajer spändes upp och farleden spärrades av för bygget.

Förspänd bro

Bro- och hamningenjör Ian Bergström uppger att bron ritades av Monberg & Thorsen Ab i Stockholm, som också haft ett finger med i Höga kustenbron.

För bygget stod Allmänna ingenjörsbyrån (YIT), som också anlitade en del lokalt folk.

- Bland annat var Stig Eriksson med som byggmästare, inflikar trafikingenjör Bengt Dahlén.

Marsundsbron var Finlands första förspända bro och då ett unikt projekt. Det innebär att 28 spännstag av stål är ingjutna i vardera balkarna under brolocket.

- Det gör bron knepigare att riva, säger Bergström.

Inget rivningslov

Något konkret beslut om rivning finns inte. Inte heller något rivningstillstånd, eftersom det tillstånd som ingick i miljötillståndet för att bygga nya bron har utlöpt.

- 31 december 2004 upphörde alla gamla miljötillstånd att gälla, säger Ian Bergström.

Det betyder att de måste söka nytt rivningstillstånd när pengar för arbetet har budgeterats.

- Men det är inte aktuellt i dagens ekonomiska läge.

Bron utnyttjas nu av metare som vistas där på egen risk. Av säkerhetsskäl måste den småningom bort.

Östersjöfonden fyller 30 år i år. Det uppmärksammar man med en podcast i tolv delar. ”Samtal runt Östersjön” heter den.

ÅCA:s mångåriga vd Johannes Snellman har sagt upp sig.
”Jag och styrelsen tycker olika i ett antal frågor”, skriver Johannes Snellman i ett pressmeddelande.

Högskolan på Ålands rektor Jonas Waller ha sagt upp sig, det meddelar högskolan i ett pressmeddelande.
Jonas Waller meddelade skolan sitt beslut i dag.

Fler falska sedlar än normalt har påträffats under november och december. Det skriver polisen i ett pressmeddelande. De förfalskade sedlarna är av valörerna 20 euro och 50 euro.

Den ordinarie psykologen vid primärvården är föräldraledig och Ålands hälso- och sjukvård har inte lyckats hitta någon vikarie.

– Därför har vi döpt om mottagningen, säger Tora Woivalin, chef över primärvården vid Ålands hälso- och sjukvård.

Stadsarkitektkansliet skärper formuleringarna för skyddsvärda byggnader från ”bör skyddas” till ”skall skyddas” i förslaget till ny delgeneralplan för Mariehamns centrum. Helt i enlighet med plan- och bygglagen, enligt stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
– Det måste anges i generalplanen vilka byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och är skyddsvärda.

Infrastrukturnämnden går med på Viking Line Buss förslag om att byta bränsle till biodieseln Neste My för stadens kollektivtrafik under resten av avtalsperioden.
Bränslet innehåller bland annat en restprodukt från produktionen av palmolja. Stadens miljösamordnare Ulf Simolin förordade därför inte bytet.

När lagtinget behandlade den tredje tilläggsbudgeten för 2018 hamnade skärgårdsfärjan ms Ejdern i hetluften.
– Jag tycker faktiskt att skärgården har rätt att kräva lite mer av den basservice man använder dagligdags än detta fartyg, sade Veronica Thörnroos (C).

Senast till hösten vill Saltviks kommunstyrelse kunna ta ställning till vilken entreprenör som ska bygga om Sunnanberg vårdhem.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) uttryckte sin besvikelse över att diskussionerna om självstyrelselagen havererat.

Inte heller Ålands riksdagsledamot, Mats Löfström, ser någon lösning i sikte.

– För tillfället är sannolikheten inte stor, säger han.

En åländsk företagare som sedan 1998 i flera omgångar lånat pengar av en utländsk affärsman stäms nu för obetalda skulder från det långa skuldförhållandet. Käranden yrkar på att mannen omedelbart ska reglera skulden som uppgår till totalt 447.000 euro.

Den finländska regeringen vill göra en total översyn av våldtäktslagstiftningen, där en samtyckeslag ska ingå.
Det välkomnas av Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.
– Kvinnor och barn måste ha ett grundmurat skydd, säger Löfström.

Alla fast bosatta som Ålands elandelslag känner till eller som anmält fel med eldistributionen borde nu fått tillbaka elen. Det meddelade andelsbolagets vd David Karlsson på tisdagskvällen.

Fler nyheter