Foto:

Bild

Restriktionerna förlängs till den 25 april

På grund av veckans hittills nio nya smittfall förlänger landskapsregeringen förbudet mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, inomhus och utomhus, till och med den 25 april. 
Åland befinner sig återigen i epidemins spridningsfas.

Efter tre veckor med relativt få nya covid-19 fall på Åland ökade antalet igen snabbt denna vecka. Hittills har nio nya fall konstaterats under innevarande vecka, varav ett fall av samhällssmitta, skriver landskapsregeringens förvaltningschef John Eriksson i ett pressmeddelande.
Han fortsätter:
Smittspridning har konstaterats på ett omsorgsboende och exponering har även skett i en skola. Många är satta i karantän. Smittspridningen förefaller ha skett mycket lätt vilket ger misstanke om att det är fråga om en mer smittsam virusvariant. Med tanke på den snabba ökningen av antal fall samt smittkedjornas karaktär bedömde samarbetsgruppen den 7 april att Åland återigen är i epidemins spridningsfas.

Landskapsregeringen beslutade i dag torsdag att förlänga förbudet mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus till och med den 25 april.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst tio personer kan ordnas under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa gällande säkerhetsanvisningar.

Landskapsregeringen fattade också beslut att förlänga rekommendationerna att begränsa privata tillställningar inomhus till tio personer och att begränsa all hobbyverksamhet inomhus till tio personer till den 25 april. Verksamheter för barn och unga är fortsatt undantagna.

Hittat fel i texten? Skriv till oss