Foto:

Bild

Rasten som en del av undervisningen

Skolrasterna måste börja utvecklas och ses som en del av undervisningen.
Det säger Gustav Sundh, fritidspedagog och i Sverige känd som ”skolgårdsläraren”, som föreläste på Åland på torsdagen.