Politiska relationer viktiga för självbestämmandet

Bjarne Lindströms forskningsrapport visar att de politiska relationerna mellan ett självstyrt område och dess statsmakt är viktigare än självstyrelselagen för självbestämmandets utveckling.
Foto: Sebba Södergård

Bild

Den politiska relationen mellan ett självstyrt område och statsmakten spelar större roll än lagstiftningen för självstyrelsens utveckling. Det framkommer i en forskningsrapport gjord av Bjarne Lindström.
– De politiska relationerna mellan Åland och Finland är väldigt viktiga, annars hjälper det väldigt lite hur självstyrelselagen ser ut, säger han.