Stadsmiljöchefen Susanne Perander och stadsarkitekten Dominicus Björkstam har nyligen förordat att paviljongen ska flyttas och få en ny utformning. Bilden togs i december, då de berättade om de planer som då fanns för Lilla holmen.
Foto: Robert Jansson

Bild

Paviljongen: Stadsmiljöchef reserverar sig mot beslutet

Det finns många frågetecken som behöver redas ut kring paviljongsdonationen. Det anser stadsmiljöchefen som reserverat sig mot nämndens beslut.

Ska en privatperson få rätt att utföra fastighetsprojekt i egen regi på stadens fastigheter?, undrar hon.

Hittat fel i texten? Skriv till oss