En person har isolerats på sjukhuset och vårdas som misstänkt smittad av coronaviruset. Definitiva provsvar väntas under fredagen. Innan det kommer ÅHS inte att inleda någon smittspårning.
– Det inget behov av att vidta ytterligare åtgärder, säger klinikchef Tora Woivalin.

Ålands hälso- och sjukvård meddelade i ett pressmeddelande vid 17-tiden på torsdagen att en person som vistats i ett riskområde i norra Italien och efter hemkomst fått akuta luftvägssymptom sökt vård.

Personen, som enligt uppgifter till Ålandstidningen fysiskt ska ha sökt vård på hälsocentralen, isolerades därefter för vård i isoleringsrum på ÅHS.

Infektionsläkare Marika Nordberg bekräftade under torsdagen att patienten är isolerad.

– När vi fick informationen diskuterade vi saken med infektionsläkare i Åbo, även THL är informerade, och på basen av det togs beslut om att prover skulle tas på patienten. Patienten är nu isolerad och tillståndet stabilt.

Stämmer det att personen själv sökte vård på hälsocentralen?

– Det kan jag inte kommentera.

Marika Nordberg säger att hon i övrigt inte kan kommentera saken innan fredagens presskonferens.

– Vi vet inte ens om det är ett coronavirusfall innan vi fått svaren.

Har ni kartlagt den smittade personens rörelser sedan hen kom till Åland?

– Jag har personligen varit i kontakt med patientens familj.

Har det funnits behov av ytterligare externa åtgärder ännu?

– Nej, inte som så. Åtgärderna är de samma som vid alla misstänkta smittor.

Inget behov

Klinikchef Tora Woivalin säger på torsdagseftermiddagen att det i nuläget inte finns någon anledning till oro.

– Vi har inte ens formulerat det som ett misstänkt fall ännu. Vi har sagt att det är en person som uppfyllt kriterierna för provtagning. När vi får svar på den kommer det att stå fullkomligt klart vad vi ska göra eller om vi kan avvisa misstankarna.

Så man vidtar aldrig ytterligare åtgärder innan man med säkerhet vet att en patient är smittad?

– Det beror så klart på allvarligheten i misstankarna men i dagsläget finns det inget behov av att vidta ytterligare åtgärder.

Inte heller Tora Woivalin kommenterar uppgifterna om att personen skulle sökt vård på hälsocentralen under torsdagen, men under eftermiddagen desinfekterades hälsocentralen på ÅHS.

Har ÅHS varit i kontakt med andra personer, förutom famljen, som kan ha varit i den isolerade personens omgivning?

– Nej, vi kommer att ta kontakt om det finns behov men just nu finns det ingen anledning att ta kontakt innan vi har definitiva svar.

Vad skulle ett positivt provresultat föranleda för åtgärder?

– Då får vi inleda smittspårning.

Vet ni hur många dagar personen har vistats på Åland sedan hemkosten från Italien?

– Jo, men det kommenterar jag inte.

Har ni någon uppfattning om hur många personer den isolerade kan ha varit i kontakt med?

– Det har vi men det kommer jag heller inte att kommentera.

Landskapsregeringen (LR) är kritisk till att den finska regeringen har bestämt att läkare som kommer till Åland från Sverige ska sitta i 14 dagars karantän. ”Landskapsregeringen yrkar därför på att karantänsreglerna för denna grupp av pendlare lyfts bort så att verksamheten kan fortsätta”, skriver LR till regeringen i Helsingfors.

Finlands regering har beslutat att stänga passagerartrafiken från utlandet till Finland. Det innebär att efter långfredagen kommer ingen att kunna ta färja från Sverige till Åland.
– Vi gör det för att stoppa smittan, säger Ålandsminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Familjen till en person som hösten 2017 föll över bord från ett fartyg anklagar den åländska polisen för att inte ha vidtagit de åtgärder som normalt tas i liknande fall.
Nu vädjar man till landskapsregeringen att agera.
– Det är ett exceptionellt ärende, säger kansliminister Harry Jansson (C).

För att upprätthålla patientsäkerheten kommer det att behövas ytterligare personal inom vårdsektorn.
Därför lanserar Högskolan på Åland tillsammans med Öppna högskolan nu nätbaserade och kostnadsfria kurser för att förbereda extrapersonal att ta anställning.
– Vi kan anta att behovet, framför allt inom äldreomsorgen, kommer att bli än större, säger överlärare Erika Boman, som ligger bakom själva initiativet.

Karl Nordlund som har arbetat som tf räddningschef utsågs i dag till ordinarie räddningschef av Mariehamns stad. 

Vid dagens pressinfo påtalade lantrådet Veronica Thörnroos att ungdomar som samlas i grupper större än 10 personer utgör ett problem i arbetet med att bekämpa smittspridningen på Åland.
Här följer du Ålandstidningens direktreferat av presskonferensen.

Som 16-åring åkte Doris Berglund till Stockholm för att arbeta efter att hon inte sluppit in till barnskötarutbildningen i Åbo.
– Jag var för ung för att slippa in, säger Doris.

Biblioteken upphör lämna ut fysiska material tills undantagstillståndet hävs. Den som vill läsa kan fortfarande låna e-böcker.
–  Vi har haft på känn att det var på kommande, säger bibliotekschef Fredrika Sundberg vid Mariehamns stadsbibliotek.

Jomala kommun har kallat till samarbetsförhandlingar. Orsaken är att undantagstillståndet förlängs.
– När vi dessutom fick besked att landskapsregeringen (LR) inte ger något ekonomiskt bistånd till kommunerna såg vi ingen annan utväg, säger kommundirektör John Eriksson.

Fastighetsverket ansöker om en översyn av stadsplanerna vid Neptunigatan i Mariehamn. Man vill ge Ålands gymnasium och Högskolan på Åland nya möjligheter att utvecklas.

Landskapsregeringen har fått drygt 50 remissvar på det första förslaget till havsplan för Åland.
Kritik förs av många fram mot dels hur stort område som planläggs, dels mot att den privata äganderätten kan inskränkas.
– Men det är inte vårt mål, tvärt om, säger Stefan Husa, planerare vid landskapsregeringen.

Farledsavgifterna är en aktuell fråga när Finlands regering den här veckan ska förhandla om årets andra tilläggsbudget.
– Att slopa farledsavgifterna är en åtgärd som hjälper rederierna i den här svåra situationen utan att bryta mot EU-stödsreglerna, säger riksdagsledamot Mats Löfström.

Det blir ingen postrodd över Ålands hav i juni. Eventuellt genomförs evenemanget i augusti i stället.
Det meddelar Postrotekommittén.

Fler nyheter