Foto:

Bild

Övergödning i Granöfjärden under lupp

Vattenkvaliteten i Granöfjärden i Lemland håller sakta på att försämras.

Men varifrån näringsbelastningen härstammar finns det ännu inget svar på, och det skulle byggnadstekniska nämnden vilja veta mer om.

Hittat fel i texten? Skriv till oss