260922 , 26092022 , 20220926 , Reformering av vägtrafiklagen ,  trafikminister Christian Wikström
Foto:

Bild

Österlund förflyttas från chefspost vid LR

Infrastrukturavdelningens chef Yvonne Österlund förflyttas till en nybildad tjänst som senior samhällsbyggnadsingenjör.
– Det är bra att hon stannar kvar hos oss, säger infrastrukturminister Christian Wikström (Ob).
Hittat fel i texten? Skriv till oss