Orsaken till Amorellas grundstötning nu utredd

Foto:

Bild

På onsdag ska Olycksutredningscentralen berätta mer om händelseförloppet kring Amorellas grundstötning den 20 september.
– Vi har en klar blid av händelseförloppet men utreder ännu några detaljer, säger Olycksutredningscentralens vd Veli-Pekka Nurmi.