Justitiekansler Tuomas Pöysti.
Foto: Pressbild

Bild

Oroväckande brister i översättning av finska lagar

Rättssäkerheten är hotad för svenskspråkiga finländare när de finsk- och svenskspråkiga lagförslagen som lämnas till riksdagen skiljer sig åt.
– Det är inte godtagbart, säger justitiekansler Tuomas Pöysti som gjort en granskning av lagberedningen.
Hittat fel i texten? Skriv till oss