Foto:

Bild

Hur är det med dig, har du koll på samtycke online?

I lördagsdebatten väljer Ålandstidningen ut en skribent som ges utrymme att skriva lite utförligare om ett aktuellt ämne.
I dag skriver Tanja Rönnberg från Barnens internet och Rädda Barnen på Åland om hur välinformerade föräldrar egentligen är om vad deras barn tar del av på nätet.
Hittat fel i texten? Skriv till oss