Foto:

Bild

Är den ljusnande framtiden vår?

I lördagsdebatten väljer Ålandstidningen ut en skribent som ges utrymme att skriva lite utförligare om ett aktuellt ämne.
I dag skriver Caspian Boström, som tar studenten från Ålands lyceum i dag, om hur han ser på framtiden.
Hittat fel i texten? Skriv till oss