Foto:

Bild

Äldreomsorgen saknar en trovärdig helhetsbild

I dag lyfter veteranpolitikern Barbro Sundback behovet av att Åland formulerar ett helhetsmål för äldreomsorgen. År 2040 kommer andelen 85 och äldre att öka med drygt hundra procent jämfört med i dag.
Hittat fel i texten? Skriv till oss