Foto:

Bild

Bild

Bild

Bild

Område för område: Så drabbas du av extrema regnet

Ett område i Mariehamn är känsligare än andra för extrema regn, visar en ny skyfallsutredning som staden har beställt.

I det området – mitt i centrum – kan vattendjupet bli mer än en meter.

– Det är viktig att vi tar höjd för det här. Stadens verksamheter ska fungera i ett förändrat klimat, säger miljösamordnare Ulf Simolin.

Hittat fel i texten? Skriv till oss