060922 , 06092022 , 20220906 , Inför firandet av europeiska miljökulturdagar , , miljökultur , Folkhälsans ekonomirådgivare Gunilla Holmberg
Planera dina inköp och se till att du har ett buffert-konto. Det är två av Gunilla Holmbergs bästa spartips.
Foto: Robert Jansson

Bild

Olika mål motiverar sparande

Gunilla Holmberg, ekonomirådgivare på Folkhälsan, anser att alla kan gynnas av att budgetera och spara. Att ha olika sparmål och sparkonton kan vara en bra motivation för sparandet enligt henne.
Hittat fel i texten? Skriv till oss