Olika långa arrendeavtal för Grelsby kungsgårds mark

Foto: Daniel Eriksson

Bild

Två olika arrendetagare tecknade år 2011, varsitt tioårigt arrendeavtal för betes- och åkermarken till Grelsby kungsgård. När de tio åren nu har gått bjuder Landskapets fastighetsverk ut det ena arrendet på nytt, men inte det andra.
Varför? undrar en läsare som vänt sig till Ålandstidningen.