Finska regeringen vill öka reseersättningen med 0,05 euro per kilometer.
Foto: iStock.

Bild

Ökade bensinpriser ska ge rätt till höjt avdrag

Bränslepriserna ökar och nu vill regeringen öka ersättningen för arbetstagare som är beroende av bil.
Hittat fel i texten? Skriv till oss