Eckerö kommun och väglaget är oense om huruvida det två kilometer långa vägavsnittet fyller kraven i det avtal som skrevs hösten 2019.
Foto: Robert Jansson

Bild

Öjvägens
 väglag går 
till domstol

Öjvägens väglag har lämnat in ett besvär mot Eckerö kommunfullmäktiges beslut att häva avtalet om ett övertagande av Öjvägen till Ålands förvaltningsdomstol.
Hittat fel i texten? Skriv till oss