Oasen.
Ett lån från Andelsbanken ska täcka Oasens investering.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Oasen tar lån i stället för att höja banklimiten

Efter flera återremitteringar av finansieringen för en investering på 420.880 euro står det nu klart att det blir ett lån för service- och vårdboendet Oasen. Alternativet var en höjd banklimit.