Foto:

Bild

Nytt skogsprogram ska ge bättre lönsamhet

Landskapets nya skogsprogram ska leda till bättre lönsamhet i skogsbruket – men också skapa förutsättningar för att använda skogen för rekreation.– Det är en balansgång, säger landskapsforstmästare Mikael Sandvik.
Hittat fel i texten? Skriv till oss