<@Foto>Tre byggnader föreslås rivas, bland annat dessa gula hus som är byggda på 1960-talet.Robert Jansson
Foto:

Bild

Nybyggnad kan kosta 31,7 miljoner euro

Förstudien om ett äldrecenter vid Trobergshemmet är klar.

Det förslag som har analyserats innebär att tre byggnader rivs och ersätts med nya.

Konsultföretaget Swecos bedömning är att projektet kan kosta knappt 31,7 miljoner euro.

Hittat fel i texten? Skriv till oss