Landskapsregeringen har antagit en reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 på Åland. 
Foto: Robert Jansson

Bild

Nya lättnader införs

Vid offentliga tillställningar gäller inte längre begränsat deltagarantal eller meteravstånd.
Efter midsommarhelgen tas rekommendationen om munskydd bort.